Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 20.februārī  plkst. 13.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

 

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr. 677 “Par AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu”.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs J.Oļenovs.

  1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 017 1801 izmantošanu kompostēšanas laukuma izbūvei.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas  pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns.