Šobrīd Daugavpilī

KONKURSS DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU SAŅEMŠANAI TOPOŠIEM ĀRSTIEM

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.11.2020, 08:50

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības noteikumiem „Par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību" un pašvaldības atbalstāmajām profesionālo studiju prioritātēm 2020./2021. studiju gadam, tiek izsludināts konkurss pašvaldības stipendiju piešķiršanai vairākās specialitātēs.

Konkurss tiek rīkots sekojošās specialitātēs: “domes_lemums_217”.

Persona var pretendēt uz stipendiju, ja atbilst šādiem kritērijiem:

- apgūst kādu no Domes noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm;

- sekmju vidējais vērtējums par pēdējiem diviem studiju gadiem nav zemāks par 7 ballēm;

-noslēgusi līgumu (vienošanos) ar pašvaldības kapitālsabiedrību vai valsts kapitālsabiedrību veselības aprūpes jomā (turpmāk arī – ārstniecības iestāde), kurā apņemas nostrādāt pēc studiju programmas beigšanas vismaz turpmākos 5 gadus ar darba slodzi atbilstoši ārstniecības iestādes vajadzībām.

Daugavpils pilsētas domes noteikumi ir piejami Daugavpils pilsētas domes tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv.

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

Pieteikumu (lejupielādēt), sekmju izrakstu par pēdējiem diviem studiju gadiem (izņemot ārstus rezidentus), līguma (vienošanās) ar kapitālsabiedrību, kurā apņemas nostrādāt pēc rezidentūras/studiju programmas beigšanas, kopiju konkursam stipendijas saņemšanai 2020./2021.studiju gadā var iesniegt līdz 2020.gada 1.novembrim (ieskaitot), personīgi vai sūtot:

  1. Pa pastu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, LV-5401, ar norādi: “Daugavpils pašvaldības stipendijas piešķiršanai konkursa kārtībā”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi:drs@apollo.lv 

Tālrunis uzziņām: 65405282

  1. Pa pastu VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, LV-5417, ar norādi: “Daugavpils pašvaldības stipendijas piešķiršanai konkursa kārtībā”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dpns@dpns.gov.lv

Tālrunis uzziņām: 65402200

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases procesa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra  iela 1, Daugavpils, LV-5401.