Karina Lambrehta (Lielbritānija) (Karin Labmrecht) “Dvēseles gadalaiki”

Latīņamerikas astoņdesmito gadu mākslinieku paaudzes pionieres Karinas Lambrehtas izstādē “Dvēseles gadalaiki” mākslas darbi izceļas ar košiem, pašas autores izgatavotiem pigmentiem un organiskas izcelsmes materiāliem, tostarp lietusūdeni, augsni, dzīvnieku asinīm un medu. Viņas daiļrades vadošā tēma ir daba – “debesis”, “lietus”, “saule”, “māja”, “dārzs”, “kauls” un “jūra” te uzplaiksnī gan kā abstraktas nojausmas, gan kā ar roku rakstīti mīklaini vārdi. Pārvēršot lietas vārdos un transformējot dabu hromatiskā telpā, viņa dibina jaunas attiecības starp sevi un visumu, kur uzmanības centrā ir lielums un mazums, viens un daudzi, kā arī netveramais starpstāvoklis starp glezniecību un valodu.

Mākslinieces daiļradē ir vairāki pastāvīgi motīvi, piemēram, vara krusti, kas parādās dažādās formās, norādot uz garīgiem meklējumiem. Paradoksālā kārtā māksliniece noliedz interesi par reliģiju tās institucionālajās izpausmēs, paturot savu garīgo izziņu uz robežas starp reliģisko un laicīgo estētiku. Viņas darbi ir iekļauti nozīmīgās starptautiskās kolekcijās.

Papildus informācija

https://rothkomuseum.com/ekspozicija/dveseles-gadalaiki/

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!