Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 4.aprīlī plkst.11:00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par Sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību Latgales Tūrisma asociācija.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Sabiedrisko attiecību un tūrisma departamenta Tūrisma nodaļas vadītājas p.i. L.Rudzīte-Besakirska

2.

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem, kuri profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs apgūst interešu izglītības programmu “Sporta meistarības pilnveidošana”” apstiprināšanu.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja V.Linkeviča

3.

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” interešu izglītības programmās” apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

4.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

Ziņotājs – Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktors V.Azarevičs

5.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!