Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 7.decembrī plkst.11:00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

1.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2023.gada 12.janvāra lēmumā Nr.1 “Par nekustamā īpašuma, Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Harmonia”.

2.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

3.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

4.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

5.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

 

Ziņotājs - Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja direktore I.Paura

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!