Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.11.2023, 12:23

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 23.novembrī plkst.11:00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā 2024.-2028.gadam” apstiprināšanu.

2.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā ,,Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi".

3.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta programmām.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

4.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

Ziņotājs - Daugavpils Iespēju vidusskolas direktores vietnieks  A.Gržibovskis

5.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

 

Ziņotājs - Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra direktore M.Raičonoka

6.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Latgales zoodārzs".

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latgales zoodārzs” vadītājs M.Pupiņš

7.

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

Ziņotājs – Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors I.Zučiks

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!