Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 2.februārī, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot to Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādei.

2.

Par Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot tās Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādei un Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu.

3.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

 

Ziņotājs -  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova 

 

 

4.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta vadītājas vietniece I.Saveļjeva

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!