Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.01.2023, 12:46

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 19.janvārī, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pārējiem izdevumiem sadales kārtība Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.

 

 

2.

Par Daugavpils domes 2022.gada 13.oktobra lēmuma Nr.681 3.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu, un par atļauju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” slēgt līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste K.Galvāne