Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 4.augustā, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

 

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Futbola skola” direktors D.Sarafaņuks