Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.01.2022, 16:37

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 20.janvārī, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

DARBA KĀRTĪBA

 

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils Stropu pamatskolas- attīstības centra direktores p.i. O.Borisovs

 

 

2.

Par bērnu un jauniešu sporta vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" vadītāja p.i. I.Lagodskis

 

 

3.

Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 17, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.

 

 

4.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektiem.

 

 

5.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru.

 

 

6.

Par maksimālo Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs uzņemamo skaitu 1. klasēs 2022./2023.mācību gadā.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova