Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 21.oktobrī, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumu Daugavpils domes lēmumā Nr.557 “Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei”.

 

 

2.

Par īpašumu Varšavas ielā 45, Varšavas ielā 45B, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzkaitē.

 

 

3.

Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 2.septembra  lēmumā Nr.558 “Par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu  attālināta izglītības ieguves procesa laikā 2021./2022.mācību gadā”.

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

 

5.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

 

6.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

pamatbudžeta programmā "Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi".

 

 

7.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

 

 

 

Ziņotājs  - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

 

9.

Par profesionālās izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

 

 

Ziņotājs - PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” direktore   I.Kokina

 

 

10.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “ Daugavpils Futbola skola” pamatbudžeta programmā “Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

 

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Futbola skola” direktora p.i. V.Šteinbergs