Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 7.oktobrī, plkst.11.00, izsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par saistošo noteikumu  "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs" apstiprināšanu.

 

 

2.

Par noteikumu “ Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām” apstiprināšanu.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja p.i.  I.Lagodskis

 

 

3.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola" pamatbudžeta programmā  ,,Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

 

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktors N.Čemodanovs

 

 

4.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra ”Jaunība” direktore  A.Jansone

 

 

5.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils Vienības pamatskolas direktore E. Zdanovska

 

 

6.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore  O.Petaško

 

 

7.

Par nekustamā īpašuma, Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu  bezatlīdzības lietošanā biedrībai „LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE”.

 

 

8.

Par nekustamā īpašuma, Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu  bezatlīdzības lietošanā biedrībai „SENSUAL”.

 

 

9.

Par nekustamā īpašuma, Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „SIKSPRNIS D”.

 

 

 

Ziņotājs -  Daugavpils 15.vidusskolas direktors A.Gržibovskis

 

 

10.

Par nekustamā īpašuma, Aveņu ielā 40, Daugavpilī, daļas nodošanu  bezatlīdzības lietošanā biedrībai „LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE”.

 

 

 

Ziņotājs  -  Daugavpils 16.vidusskolas direktore O.Dukšinska

 

 

11.

Par apropriācijas palielināšanu un  pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm. 

 

 

 

Ziņotājs  -  Individuālo sporta veidu skolas direktore A.Titova