Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 21.janvārī, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

 

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektiem.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperts projektu jautājumos E.Balode

 2.

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

 

3.

 

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras nometņu nolikuma apstiprināšanu.

 

 

4.

Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu.