Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 1.oktobrī, plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktore G.Smuļko

 

Par apropriācijas pārdali profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei “ Daugavpils Individuālo sporta veidu skola”.

 

Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktore A.Titova