Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 9.jūlijā, plkst.11.00 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Domes deputāts, Pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Mihails Lavrenovs

2.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane

3.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

4.

Par atbalstu pasākumu rīkošanai

 

5.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”

 

6.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

7.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” stratēģijas 2020.-2027.gadam apstiprināšanu

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs Māris Čačka

 

Sēdes turpinājums - izbraukums uz objektiem:

 

8.

Informatīvais ziņojums par stāvokli Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Vienības ielā 36A, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

9.

Informatīvais ziņojums par stāvokli Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Dobeles ielā 46, Daugavpilī