Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.05.2020, 16:15

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 14.maijā plkst.11.00 Videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību: (AUDIO)

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “ Jaunība” nolikumā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

2.

Par naudas balvas piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem.

 

3.

Par grafika un provizorisko izmaksu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes objektu aprīkošanai ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

 

4.

Par atbalstu projektam “Gastronomiskais tūrisma maršruts “Latgales šmakovkas ceļš””un apropriācijas palielināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore I.Maksimčika

5.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai.

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas vietniece, pilsētas galvenā arhitekte I.Ancāne