Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.02.2020, 12:02

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 20.februārī, plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākuma īstenošanai

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

 

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskatu par darba plāna 2019.gadam izpildi un darba plānu 2020.gadam

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ilona Maksimčika

3.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste Kristīne Galvāne

4.

Par grozījumiem J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas nolikumā

 

5.

Par Daugavpils Inovāciju centra attīstības stratēģijas 2020.-2025.gadam apstiprināšanu

Daugavpils Inovāciju centra izglītības metodiķe Viktorija Kozlovska

6.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta padomes nolikumā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

7.

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā

Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas direktore Anna Titova

8.

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas sporta cīņas federācija”