Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 5.decembrī, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par atbalstu dalībai projektā “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un populizēšanai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore I.Maksimčika

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi”

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs A.Burunovs

3.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

 

4.

Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Daugavpils vingrošanas skola “Harmonia””

 

 

5.

Par Daugavpils 1.speciālās pamatskolas reorganizāciju

 

 

6.

Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2020./2021.mācību gadā

 

 

7.

Par maksimālo Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs uzņemamo skaitu 1.klasēs un par izglītojamo skaitu 10.klasēs 2020./2021.mācību gadā

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

8.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

 

 

9.

Par izglītības iestādes nolikumu apstiprināšanu

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja direktore I.Paura