Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.11.2019, 16:06

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2019.gada 22.novembrī, plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

 

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centrs “ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “ Saules skola”” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

 

PIKC Daugavpils dizaina un mākslas  vidusskola “Saules skola” direktore I.Kokina

 

2.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Sporta pārvalde” nolikumā.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

3.

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “ Sporta pārvalde” un profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādi “ Daugavpils Ledus sporta skola”.

 

 

4.

 

Par izglītības nozares specialista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas direktore A.Titova

 

5.

 Par grozījumiem profesionālās ievirzes  sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” nolikumā.

 

 

 

6.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “ Daugavpils Futbola skola” nolikumā.

 

Daugavpils Futbola skolas direktora p.i. A.Romanovskis

 

7.

 

Par grozījumiem profesionālās ievirzes iestādes “Daugavpils Ledus sporta skola” nolikumā.

 

Daugavpils Ledus sporta skolas direktora p.i. K.Junkule

 

8.

 

Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.

 

Daugavpils  Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors I.Utināns

 9.

 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore O.Petaško

 10.

Par dāvinājuma ( ziedojuma) pieņemšanu.

 Daugavpils 3.vidusskolas direktors V.Azarevičs