Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.10.2019, 12:29

Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas

priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi

2019.gada 17.oktobrī, plkst.11.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā nr.602 “ Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi”.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs A.Burunovs

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.septembra lēmumā Nr.500.

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra lēmumā Nr.564.

 

4.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem biedrībai “Fitnesa Federācija” no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

5.

Par finanšu līdzekļu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

6.

Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Volejbola klubs” “miLATss”.