Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.09.2019, 12:39

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2019.gada 19.septembrī, plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore I.Maksimčika

2.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

 

3.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” projektu vadītāja G.Ivanova

4.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Latgales Centrālā bibliotēka” maksas pakalpojumu cenrādi.

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Latgales Centrālā bibliotēka” vadītāja J.Šapkova

5.

Par atbalstu rezidentiem.

 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

6.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

7.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu.

 

8.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Poļu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Poļu kultūras centrs” vadītāja Ž.Stankeviča

9.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu cenrādi.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere

10.

Par grozījumu Daugavpils 16.vidusskolas nolikumā.

Daugavpils 16.vidusskolas direktore O.Dukšinska

11.

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors I.Utināns.

12.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

13.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

14.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi.