Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.07.2019, 12:16

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 18.jūlijā, plkst. 11.00. Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par finansējuma piešķiršanu meta konkursa organizēšanai Oskara Stroka koncertzāles būvniecībai.

 

Ziņotājs – Domes deputāts, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis Aivars Broks

2.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Daugavpils latviešu biedrība” no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Sabiedrisko attiecību un Mārketinga nodaļas Mārketinga un projektu vadītāja Inese Andiņa

3. 

4.

Par grozījumiem Latviešu kultūras centra nolikumā.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.

 

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane

5.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” juriskonsulte Valērija Petrova

6.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde”

7.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” un profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādi “Daugavpils Futbola skola”

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis

8.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva