Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 17.aprīlī, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

 

Ziņotājs – Daugavpils Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

2.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

3.

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

4.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktors R.Vabiščevičs

 

 

5.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktore A.Titova

 

 

6.

Par atbalstu projektam, apropriācijas palielināšanu un pārdali.

 

 

 

Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Sauless skola” direktore I.Kokina

 

 

7.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” biedrībai” Sochin Karate Klub”

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš