Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2018.gada 6.decembrī, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

 

1.

Par grozījumiem Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” nolikumā

 

 

2.

Ziņotājs – PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola”” direktore I.Kokina

Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas mārketinga nodaļas vadītāja I.Andiņa

 

3.

Par atbalstu projektam un  apropriācijas palielināšanu

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 4.

Par apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

5.

Par grozījumiem 06.04.2018. Sadarbības līgumā Nr.SAD/JIC2018/060/JI

 6

7.

Par Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijas 2018.-2025.gadam apstiprināšanu

Darba grupas ziņojums par izglītības iestāžu optimizācijas modeli Daugavpils pilsētā

 

Ziņotājs – Daugavpils Izglītības pārvaldes, izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprindžuka

8.

Par apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

9.

Par sadarbību ar SIA „Platforma” Klases salidojums” filmas veidošanā

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja K.Danilova