Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2024.gada 18.aprīlī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par dzīvojamai mājai Raiņa ielā 15, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala apstiprināšanu.
  2. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.64 nodošanu atsavināšanai.

Ziņotājs:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!