Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2023.gada 7.decembrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes gabala Medus ielā 17, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 020 0421, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197D, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 nodošanu atsavināšanai.
  4. Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.68 nodošanu atsavināšanai.
  5. Par dzīvojamai mājai Vienības ielā 8, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala apstiprināšanu.
  6. Par dzīvokļu īpašumu – mākslinieku darbnīcu Enerģētiķu šķērsielā 6, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

Ziņotājs:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!