Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2023.gada 2.februārī plkst. 9.00

Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma Kūdras ielā 9, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par nekustamā īpašuma Ostrovska ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  4. Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 nodošanu atsavināšanai.
  5. Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.49 nodošanu atsavināšanai.
  6. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 010 0723, 0500 010 0725 un zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0720, Daugavpilī, apvienošanu.
  7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 036 0225, Daugavpilī, sadali.
  8. Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 17, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  9. Par zemes vienības Zvīņu ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Ziņotājs:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!