Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 6.oktobrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 025 0013, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par nekustamā īpašuma Stāvā ielā 14A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  4. Par nekustamā īpašuma Mihoelsa ielā 52A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  5. Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 7, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  6. Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 17, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  7. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 nodošanu atsavināšanai.
  8. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā.
  9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 013 5809, Daugavpilī, sadali.
  10. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte