Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 2.jūnijā plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam (Zoom)

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma Irbenāju ielā 6, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par zemes gabala Spaļu ielā 4 k-1, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  4. Par nekustamā īpašuma Alejas 68-1A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.

  1. Par sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti.

Ziņotājs:

Pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna.