Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 20.janvārī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam (Zoom)

 

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 036 0406, Daugavpilī, sadali.
  3. Par zemes gabala Butļerova ielā 1 k-8-187, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 007 1902, Spaļu ielā 1, Daugavpilī, sadali.
  5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 027 0019, Stropu ielas 29 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  6. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 029 1113, Turaidas ielas 51 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  7. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 037 0903, Vidzemes ielas 97 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  8. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 037 1678, Irbju ielas 35 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  9. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 018 2231, Ostrovska ielas 8 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.