Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.10.2021, 10:32

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 21.oktobrī plkst. 9.00.

Videokonferences režīmā (Zoom)

  1. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugava Chess”.

Ziņotājs: Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova.

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0086 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 029 2404 nodošanu atsavināšanai
  4. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 022 0243 nodošanu atsavināšanai.
  1. Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 136, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai.
  2. Par dzīvojamās mājas Malu ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.55 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 20, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.23 nodošanu atsavināšanai.
  4. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 032 0117, ieguldīšanu PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā.
  5. Par apropriācijas pārdali Daugavpils domei pamatbudžeta apakšprogrammā “Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.