Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 7.oktobrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā (Zoom)

 1. Par īpašuma Raiņa ielā 69, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei grāmatvedības uzkaitē.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde.

 1. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 039 0347, Meža ielas 24 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 2. Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 3. Par nekustamā īpašuma 2.Pasažieru ielā 78-1, Daugavpilī, atsavināšanu.
 1. Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 39-1, Daugavpilī, atsavināšanu.
 2. Par dzīvokļu īpašumu Tukuma ielā 108B, Daugavpilī, atsavināšanu.
 3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumos “Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai”.
 4. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.
 5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 26 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.
 6. Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.
 7. Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.
 8. Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.
 9. Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.
 10. Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.
 11. Par atteikumu nodot atsavināšanai zemes gabalu 18.novembra ielā 220, Daugavpilī.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.

 1. Informatīvais ziņojums “Par Daugavpils cietokšņa teritorijas apsaimniekošanas aktuālākiem jautājumiem”.

Ziņotājs:

Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks J.Dukšinskis.