Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 8.aprīlī plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

  1. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (18.novembra iela 197V, Daugavpils).

 

Ziņotājs:

Daugavpils 15.vidusskolas direktors A.Gržibovskis