Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 4.martā plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 16, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  4. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 022 0018, Daugavpilī, daļu.
  5. Par zemes vienību apvienošanu.
  6. Par Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra lēmuma Nr.58 7.punkta atcelšanu.
  7. Par noteikumu “Daugavpils pilsētas pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas noteikumi” apstiprināšanu.
  8. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” piedāvājuma izskatīšana.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte