Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2020, 11:10

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2020.gada 1.oktobrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 1015, Apšu ielas rajonā, Daugavpilī, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
  3. Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.69 nodošanu atsavināšanai.
  4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.
  5. Par apbūves tiesības piešķiršanu Lidotāju ielā 19, Daugavpilī 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte