Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2020.gada 9.jūlijā plkst. 10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

 1. Par zemes starpgabala Vizbuļu ielas 10 rajonā, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
 2. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 19, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai.
 3. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 368, Daugavpilī, atsavināšanu.
 4. Par īpašumu Puškina ielā 55, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē.
 5. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0045 pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
 6. Par nekustamā īpašuma Plāteru ielā 1A, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
 7. Par nekustamo īpašumu Mihaila ielā 4, Daugavpilī, un Imperatora ielā 2, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
 8. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 7609, Viestura – Lāčplēša ielu krustojumā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.
 9. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 027 1202, Stropu ezera krastā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.
 10. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 005 1619, Smilšu ielā (pie “Luxor”), Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.
 11. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.
 12. Par grozījumiem Nr.2 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.647.
 13. Par daļēji sagruvušu būvju (šķūņu), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7809, Daugavpilī, nojaukšanu.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte