Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2020.gada 19.martā plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

  1. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  2. Par dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 71, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.51 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8206, Raiņa ielā 69, (Daugavpils Centrālais parks), daļas nomas tiesību izsoli.
  4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 029 1803, Krimuldas ielā 41, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
  5. Par zemes vienības Kauņas ielā 178A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  6. Par zemes vienības Plūmju ielā 31, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  7. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 27.septembra lēmumā Nr.18 “Par īres maksas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu”.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte