Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2020.gada 20.februārī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

1. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 005 0312 nodošanu atsavināšanai.
2.Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 028 3730 nodošanu atsavināšanai.
3.Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1783, nodošanu atsavināšanai.
4.Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 026 0018 nodošanu atsavināšanai.
5.Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0022, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
6.Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte