Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 5.decembrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

  1. Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”.
  3. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”.
  4. Par būvju Alejas ielā 111, Daugavpilī, nojaukšanu.
  5. Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 005 2018, Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļai.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte