Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.09.2019, 11:36

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 19.septembrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

Domes sēžu zālē

  1. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 020 0114, nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes gabala 2.Dāliju ielā 6, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Cēsu ielā 34A, Daugavpilī, atsavināšanu.
  4. Par zemes vienības, kadastra Nr.05000018201, Raiņa ielā 27, Daugavpilī, 3/4 domājamo daļu iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  5. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.205005010045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 13/20 domājamo daļu iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  6. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vecāku pieredzes apmaiņas klubs “Laimīgi bērni un vecāki””.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte