Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 7.februārī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 001 8201, ¼ domājamās daļas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  3. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060545, daļas nomas tiesības izsoli (Valkas ielā 2A).
  4. Iesnieguma izskatīšana (par zemes gabalu, kadastra apzīmējums 0500 017 3310).

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

  1. VID vēstules “Par saraksta ar zemes vienībām zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem nosūtīšanu” izskatīšana.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs