Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.01.2019, 12:06

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 24.janvārī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi: 05000010015, 05000010603, pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  4. Par Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.____ “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” apstiprināšanu.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte