Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2018.gada 6.decembrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

 1. Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai.

Ziņotājs:

Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane.

 1. Par zemes gabala Balvu ielā 1C k-519, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
 2. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 nodošanu atsavināšanai.
 3. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.61 nodošanu atsavināšanai.
 4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmumā Nr.563 “Par zemesgabala iedalīšanu nomā SIA “Ditton BC””.
 5. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 23.augusta lēmumā Nr.380 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 021 0607 “Nometņu ielas rajonā, z.g.Nr.2”, Nometņu ielā, Daugavpilī, daļas iznomāšanu”.
 6. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000014512, daļas nomas tiesības izsoli.
 7. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000051834, daļas nomas tiesības izsoli.
 8. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000030806, daļas nomas tiesības izsoli.
 9. Iesnieguma izskatīšana.
 10. SIA DDzKSU 27.11.2018. vēstules Nr.1-12/0583 izskatīšana.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte