Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.09.2020, 10:59

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2020.gada 17.septembrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

1. Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.35 nodošanu atsavināšanai
2. Par nekustamā īpašuma Poligona ielā 48-78, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”
3. Iesnieguma izskatīšana (par nekustamajiem īpašumiem “Stropu mežaparks”, “Gubiščes ezers”).
4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītājas p.i. A.Nikolajevs

5. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā invalīdu sporta biedrībai “SOLIS PLUS”.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas budžeta iestādes “Kultūras pils” vadītājs A.Rudzs