Šobrīd Daugavpilī

Informācija par Valsts atbalstu mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.10.2022, 11:24

Jaunajā apkures sezonā iedzīvotājiem pieejams valsts atbalsts siltumenerģijas izmaksu segšanai. Atbalsta piešķiršanas kārtība tiem, kas siltumapgādes pakalpojumus saņem centralizēti, un tiem, kas izmanto autonomās apkures sistēmas, atšķirsies.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” abonentiem valsts atbalsta apmērs automātiski tiks atspoguļots rēķinos un apmaksai uzrādītā summa būs uzrādīta, ņemot vērā šo atbalstu. Šai iedzīvotāju kategorijai nekur nav papildus jāgriežas pēc atbalsta izmaksas.

Iedzīvotāji, kuri apkurei izmanto autonomās sistēmas, kas darbojas ar elektrību, dabasgāzi, granulām, briketēm vai malku, atbalstu saņems saskaņā ar algoritmu, kas aprakstīts ŠEIT

Mājsaimniecības, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes vai malku, var iesniegt iesniegumu, lai saņemtu valsts kompensāciju par apkures izmaksām. Aicinām iedzīvotājus iesniegt dokumentus elektroniski, iepriekš vērīgi izpētot atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

Pieteikumus var iesniegt:

  • elektroniski vietnē epakalpojumi.lv;
  • zvanot uz tālruņiem 65404399, 65404344 un pierakstoties pieņemšanai klātienē Iedzīvotāju pieteikšanās punktā mājokļu apkures izdevumu kompensācijai Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 1.stāvā.

Piesakoties kompensācijai klātienē, būs nepieciešams:

  • uzrādīt personu apliecinošu dokumenu (pasi vai eID karti);
  • uzrādīt mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu;
  • norādīt kredītiestādes vai pasta norēķinu konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai. Var norādīt arī citai personai piederošu bankas kontu, kā arī šīs personas vārdu, uzvārdu, personas kodu. 
  • uzradīt maksājumu apliecinošu dokumentu par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim;
  • iesniegt rēķinu par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim, ja apkurei izmanto elektroenerģiju.

Par malku, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs fiksētu vienreizēju atbalstu 60 EUR uz vienu mājokli. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim un kurai ir maksājuma apliecinošs dokuments, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu – 40 EUR/ber.m3. Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3), bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 EUR par tonnu (aptuveni 65 EUR/MWh). Arī šeit izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnā apmērā. Maksimālais apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Maksājumu apliecinošie dokumenti ir obligāti.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 EUR/kWh, bet ne vairāk kā 100 EUR/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, pašvaldībā pieteikumus jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. Maksājumu apliecinošie dokumenti ir obligāti.