Inese Brants “Laika dimensijas”

Vasaras sezonu Rotko muzejā kuplina viena no Latvijas laikmetīgās keramikas ievērojamākajām māksliniecēm – Inese Brants. Viņas izstādē “Laika dimensijas” uzmanības centrā ir laika ritējums. Porcelāna apgleznošanā māksliniece izmantojusi gan modernas tehnoloģijas un formas, gan senu materiālu elementus, panākot domu ceļojumu caur laika dimensijām un ievedot skatītāju īpašā saskares punktā, kur pagātne, tagadne un nākotne pārklājas. Mākslinieces vēstījums porcelāna medijā ir par Latvijas kultūras mantojumu un bijušās Rīgas porcelāna rūpnīcas mākslinieciskās laboratorijas piemirsto darbību dekolu radīšanā. Izstāde rosina pārdomas par cilvēka dzīves vērtībām un mērķiem, Brīvības cīņām un karu.

Pieredzes vainagotā keramiķe Inese Brants aktīvi turpina Latvijas porcelāna apgleznošanas tradīcijas – rada mākslas darbus, publicē zinātniskā izpētē balstītas grāmatas par porcelāna dekorēšanas tehnoloģijām un māca jaunajai paaudzei porcelāna apgleznošanas tehnikas. Viņas devums Latvijas procelāna mākslas tradīciju pārmantojamībai un ilgtspējai ir nenovērtējams.

Papildus informācija

https://rothkomuseum.com/ekspozicija/laika-dimensijas/

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!