Šobrīd Daugavpilī

GRANTU PROGRAMMA “IMPULSS”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.08.2020, 11:31

GRANTU PROGRAMMA “IMPULSS”

Jauniem uzņēmējiem tiek piedāvāta grantu programma “Impulss”  pamatlīdzekļu  un citu  aktīvu iegādei savas biznesa idejas  realizācijai.

Piedalīties var  Daugavpils komersanti (komercsabiedrības) , kas nav vecāki par 2 gadiem uz līguma slēgšanas momentu (tas uzņēmums ir dibināts ne agrāk par 2018.gada novembrī) , kā arī Daugavpilī deklarētas  fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā dibina komercsabiedrību vai reģistrē individuāla komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai. Granta apmērs līdz 7000 eiro. Atbalsta intensitāte līdz 75% no atbalstāmām izmaksām. Kopējā grantu summa 2020.gadā 60 000 eiro.

Konkursa nolikums  un pieteikuma anketa ir  publicēta Daugavpils pilsētas mājas lapā. Aizpildītai pieteikuma anketai klāt vajag pievienot peļņas un zaudējumu aprēķina tabulu (piel.3),projekta ieviešanas komandas dalībnieku CV, un de minimis atbalsta saņemšanas veidlapu (piel.7). Pievienojiet arī  citus dokumentus, ko Jūs uzskatāt par nepieciešamiem (foto, rasējumi utt.). Vēlams pievienot arī produkcijas fiziskus paraugus. Konkursa  pieteikumi tiks pieņemti līdz 2020.gada 28.augusta plkst 15.00.

Domes lēmums

NOLIKUMS (ar pieteikuma veidlapu)

Peļņas zaudējumu aprēķins

Konsultācijas par programmu var saņemt  pa telefonu 65476801 vai +371 29721198  vai elektronisko pastu tatjana.morenko@daugavpils.lv, kā arī  Daugavpils pilsētas domes attīstības departamentā  Kr. Valdemāra ielā 13,  304 kabinetā  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 17:00 vai citās darba dienās (iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku pa tālruni  65476801 vai 29131876).

Semināri  par grantu programmu “Impulss” ir plānoti plkst. 14.00

16.jūnijā, 17  jūlijā un 14 augustā  Daugavpils pilsētas domes sēžu  zālē , K.Valdemāra ielā 1, 2.stāvā.