Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.01.2022, 15:01

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2022.gada 20.janvārī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par zemes gabala 0500 011 1402 un projekta Nr.5.5.1.0/18/I/002 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

2.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000033420, Lielā Dārza iela 6, Daugavpils, 47/100 domājamo daļu pārdošanu

3.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102818, Balvu ielā 1C k-22 - 745, Daugavpilī, pārdošanu

4.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390343, Magoņu ielas 4 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

5.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270019, Stropu ielas 29 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000291113, Turaidas ielas 51 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371678, Irbju ielas 35 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

8.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000182231, Ostrovska ielas 8 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370903, Vidzemes ielas 97 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

10.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

11.

Par zemes gabala Butļerova ielā 1 k-8 – 187, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

12.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 036 0406, Daugavpilī, sadali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

13.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektiem

14.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

15.

Par bērnu un jauniešu sporta vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. I.Lagodskis

 

 

16.

Par Vienošanās par 2017.gada 31.janvāra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana D”

17.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Daugavpils satiksme”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs