Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēde  2024.gada 1.februārī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

 

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 16.novembra lēmumā Nr. 785 “Pat atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam”

 

 

Ziņotājs – Daugavpils centra vidusskolas direktors J.Visockis

2.

Par atbalstu projektam “Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra mācību vides modernizācija”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

4.

Par grozījumu “Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijā 2018.- 2025.gadam”.

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

5.

Par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Radošā laboratorija”

6.

Par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs”

 

Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” direktore I.Kokina

7.

Par Valentīndienas akcijas apstiprināšanu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā

 

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” vadītāja R.Ģiptere

8.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr. 34 nodošanu atsavināšanai

9.

Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr. 47 nodošanu atsavināšanai

10.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 28.09.2023. lēmumā Nr.647 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 011 0044, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas Zemessardzei

12.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

13.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr. 91 nodošanu atsavināšanai

14.

Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 nodošanu atsavināšanai

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200421, Stiklu ielas rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!