Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2022.gada 18.augustā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 nodošanu atsavināšanai

2.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.45 nodošanu atsavināšanai

3.

Par zemes gabala Vidzemes ielā 80, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

4.

Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

5.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000172461, Daugavpilī, pārdošanu

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371836, Daugavpilī, pārdošanu

7.

Par dzīvokļu īpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

8.

Par dzīvokļu īpašumu Andreja Pumpura ielā 147, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

9.

Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai

10.

Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

11.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietniece L.Bebriša

 

 

12.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” dalībai Labklājības ministrijas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā pilotprojektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. M.Gerasimova

 

 

13.

Par noteikumu apstiprināšanu

14.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste B.Višņevska

 

 

15.

Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītāja p.i. Z.Melāne